strbul3e.gif (58 bytes)  Dernekler Ana Sayfa
strbul3e.gif (58 bytes)  Dernekler  strbul3e.gif (58 bytes)  Vakıflar  strbul3e.gif (58 bytes)  Haberler   strbul3e.gif (58 bytes)  İletişim


 

"TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ" Elazığ Şubesi


 Kuruluş   Duyurular   Yeni Üyelik   Ayakkabı Alırken
 LPG Alırken  Gıda Alırken  İletişim Tüketici Ana Sayfa


BİLİNÇLİ TUKETİCİ KİMDİR ?

1.       Mal ve hizmeti satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan;

2.       Satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan;

3.       Firmalar arasında güvenirliliği ön planda tutan;

4.       Hakkını bilen, haklarına sahip çıkan ve savunan;

5.       Çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın  her köşesini kendi evi gibi düşünen;

6.       Her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan;

7.      Tüketici haklarının yerleştirilmesi ve korunmasının; tüketicilerin birliği, organize olmaları ve teşkilatlanmaları ile sağlanabileceğine inanan;

KİŞİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİDİR.


Kuruluş:      

Tüketici hakları derneği Elazığ şubesi "TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ"' nin 31.10.2000 tarih ve 189 sayılı kararı ve 16.11.2000 tarih 352 (Ref) sayılı yetkilendirme yazısına istinaden Ahmet Muştak AKMAN, Muzaffer CAN ve Bekir AKMAN tarafından ilimizde kurulmak üzere Elazığ valilik makamına verilen 11.12.2000tarih ve bila sayılı dilekçeye cevaben Elazığ Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü' nün 11.12.200 tarih ve 23.007.064.2789-4 sayılı dernek kuruluş bildirisi alındı belgesinin kuruculara verilmesi üzere İlimiz Merkez Çarşı mahallesi Adliye Sokak No:11/2 adresinde resmen faaliyete başlamış, yine Elazığ Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 12.12.2000 tarih ve 23.007.064.2789-4 sayılı yazıları ile Derneğimizin adı, adresi ve kurucu üyelerinin kimlik bilgileri ile adreslerinin gazetede yayınlanması istenilmiş bu yazıya istinaden istenilen bilgiler 07.01.2001 tarih ve 14687 sayılı Uluova gazetesinde yayınlanarak bununla ilgili gerekli bilgi Valilik makamına arz edilmiştir.


Derneğimize şu ana kadar 29 üye kaydı yapılmış derneğimiz 16.06.2001 tarihinde ilk olağan genel kurul toplantısını yaparak yetkili kurullarını seçmiştir. Derneğimize 3(üç) ayıplı mal ve hizmetten 8 (sekiz) tane de kapıdan satışlardan dolayı şikayette bulunulmuş. Bu ayıplı mal ve hizmetlerden dolayı yapılan şikayetlerden 1 tanesi satıcı firma ile yapılan
görüşme neticesi ihtilaf çözülmüş diğer ikisi ise İl hakem heyetine götürülerek Hakem heyeti tarafından  gereği yapılmıştır. Sekiz(8) tane kapıdan satışla ilgili şikayetin yedi (7)  tanesi satıcı firmalarla görüşülerek ihtilaf çözülmüş bir (1) tanesi için ise satıcı firmaya yazılan yazıya şu ana kadar cevap gelmediğinden beklemededir.

Derneğimiz İl tüketici sorunları Hakem Heyetinde Yönetim kurulu üyemiz Abbas DURAK tarafından temsil edilmektedir. 10.10.2001 tarihi itibarı ile derneğimizin üye aidatı geliri olarak 72.500.000 (yetmişikimilyonbeşyüzbin ) TL geliri olup 317.500.000 (Üçyüzonyedimilyonbeşyüzbin TL) gideri mevcuttur.
Derneğimizin tüm ihtiyaçları Yönetim Kurulumuz tarafından giderilmektedir.


Yönetim Kurulu ÜYELERİ

Ahmet Muştak AKMAN Cahit DÖNMEZ Abbas DURAK

BAŞKAN

II.BAŞKAN

ÜYE

Muzaffer CAN Bekir AKMAN  

ÜYE

ÜYE

 

"TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ" Elazığ Şubesi

İrtibat Adresi:
Çarşı Mah. Eski Adliye Sok. No: 11/2   ELAZIĞ

İrtibat Telefonu :
0424 238 32 87

web: http://www.elaziz.net/tuketici/
E-Mail : tuketici23@hotmail.com


 Kuruluş   Duyurular   Yeni Üyelik   Ayakkabı Alırken   LPG Alırken
 Gıda Alırken  İletişim
Tüketici Ana Sayfa


strbul3e.gif (58 bytes)  Dernekler Ana Sayfa strbul3e.gif (58 bytes)  Vakıflar strbul3e.gif (58 bytes)  Haberler strbul3e.gif (58 bytes)  İletişim strbul3e.gif (58 bytes)  Elaziz Ana Sayfa