Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Elazığ Resmi Verileri / Yönetim Bilgileri << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

Elazığ İli Resmi Verileri / İdari Yönetim Bilgileri : 

Resmi Bilgiler Ana Sayfa | Osmanlı Dönemi | Tarih Ana SayfaCumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Elazığ Valileri

1. Hilmi Bey 05/05/1923 25/02/1925
2. Ali Rıza Ceylan 19/05/1925 03/10/1926
3. Cemal Bardakçı 04/09/1926 05/11/1929
4. Fahri Bey 07/11/1929 25/11/1930
5. Nizamettin Ataker 18/02/1931 20/12/1932
6. Tevfik Sırrı Gür 18/02/1933 23/06/1937
7. Şefik Bicioğlu 02/07/1937 25/02/1939
8. Asım Türeli 24/05/1939 21/11/1941
9. Fevzi Gürel 25/11/1941 01/06/1942
10. Hüsnü Unungören 15/06/1942 23/11/1943
11. Necmettin Ergin 04/12/1943 01/09/1944
12. Halis Bilaloğlu 04/09/1944 26/07/1945
13. Feyyaz Bosut 28/07/1945 03/12/1946
14. Reşit Demirtaş 05/12/1946 03/08/1947
15. Hikmet Kümbetlioğlu 04/08/1947 17/07/1950
16. Muharrem Balasaygun 18/07/1950 14/04/1953
17. Hıfzı Ege 27/04/1953 11/05/1955
18. Turgut Eğilmez 13/09/1955 30/11/1955
19. Adil Ciğeroğlu 30/11/1955 11/04/1956
20. Vefik Ciğeroğlu 25/07/1956 04/07/1959
21. İlhami Ertem 08/07/1959 08/06/1960
22. Abdullah İğneciler 16/06/1960 29/06/1964
23. Yusuf Yakupoğlu 29/06/1964 12/06/1967
24. Zekeriya Çelikbilekli 12/06/1967 02/07/1971
25. A.Rıfat Kaplan 19/11/1971 26/07/1975
26. Fahrettin Turan 29/07/1975 03/10/1977
27. Güngör Aydın 15/02/1978 17/09/1978
28. Ahmet Özer 17/09/1978 17/12/1978
29. Erol Zihni Gürsoy 17/12/1978 06/12/1979
30. Kemal Katıtaş 09/12/1979 27/10/1980
31. Ömer Haliloğlu 04/11/1980 03/09/1982
32. Saim Çotur 05/09/1982 15/12/1986
33. Muharrem Göktayoğlu 19/12/1986 15/08/1991
34. Yılmaz Ergün 15/08/1991 17/02/1992
35. Doğan Ünlüsoy 20/02/1992 25/09/1993
36. Mehmet Canseven 26/09/1993 15/04/1996
37. M.Lütfullah Bilgin 21/04/1996  
38. Osman Aydın    

Başa Dön

İkinci Meşrutiyet Döneminde Elazığ Milletvekilleri

Milletvekilinin Adı Milletvekilinin Seçildiği Dönem
Asım BEY 1908-1912
Hacı Mehmet Said Efendi 1914-1918
Hacı Mehmet Nuri Efendi 1908-1912 / Nisan 1912 - Ağustos 1912
1914-1918
Osman Bey Nisan 1912 - Ağustos 1912
Hacı Ziyaeddin Bey 1908-1912
Esperzade Mustafa Nisan 1912 - Ağustos 1912
Saffet Efendi 1914-1918

Başa Dön

Meclisi Mebusan'da Elazığ Milletvekilleri :

12 Ocak 1920'de toplanan ve 18 Mart İtilaf Birliklerinin baskınından sonra çalışmalarına son veren Meclis-i Mebusan'a Elazığ-Harput adına şu Milletvekilleri katıldı.

Muhittin Bey, Mustafa Şükrü Efendi ve Hüseyin Avni Efendi

Başa Dön

Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Elazığ Milletvekilleri :

23 Nisan 1920'de toplanan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Elazığ'dan şu Milletvekilleri katıldı.

Hacı Bey, Hüseyin Bey, Naci Bey, Rasim Bey, Tahsin Bey

Bunların yanısıra, İstanbul Meclis-i Mebusan'ında yer alan ancak Meclis-i Mebusan'ın dağılmasından sonra Anadolu'ya kaçan, Muhittin Bey ve Mustafa Şükrü Efendi de bu Mecliste Elazığ Milletvekili olarak yer aldılar...

Başa Dön

İkinci Büyük Millet Meclisi'nde Elazığ Milletvekilleri :

11 Ağustos 1923'te toplanan İkinci Dönem Büyük Millet Meclisi çalışmalarına Elazığ'dan şu Milletvekilleri katıldı.

Hüseyin (Gökçelik) Bey, Muhittin (Çöteli) Bey, Naci (Karaali) Bey, Cevad (Çobanlı) Paşa, Mustafa (İspir) Bey,  Süleyman Karakaya

1 Kasım 1927 tarihinde seçilen III. Dönem Milletvekilleri :

Hüseyin (Gökçelik) Bey, Muhittin (Çöteli) Bey, Hasan Tahsin (Berk) Bey, Mustafa (İspir) Bey, Ahmet Saffet (Ohkay) Bey, Fazıl Ahmet (Aykaç) Bey, Nakiyettin (Yücekök) Bey.

4 Mayıs 1931 tarihinde seçilen IV. Dönem Milletvekilleri :

Ahmet Saffet (Ohkay) Bey, Fazıl Ahmet (Aykaç) Bey, Fuat (Ağralı) Bey, Fuat (Ziya) Bey, Memduh Şevket (Esendal) Bey.

1 Mart 1935 tarihinde seçilen V. Dönem Milletvekilleri :

Ahmet Saffet OHKAY, Fazıl Ahmet AYKAÇ, Fuat AĞRALI, Fuat ZİYA, Fethi ALTAY, Sabit SAĞIROĞLU.

3 Nisan 1939 tarihinde seçilen VI. Dönem Milletvekilleri :

Fazıl Ahmet AYKAÇ, Fuat AĞRALI, Fuat ZİYA, Fethi ALTAY, Sabit SAĞIROĞLU.

8 Mart 1943 tarihinde seçilen VII. Dönem Milletvekilleri :

Fazıl Ahmet AYKAÇ, Fuat AĞRALI, Sabit SAĞIROĞLU, Hasan KİŞİOĞLU, İhsan YALÇIN.

5 Ağustos 1946 tarihinde seçilen VIII. Dönem Milletvekilleri :

Fuat AĞRALI, Hasan KİŞİOĞLU, Mustafa ARPACI, Fahri KARAKAYA, İbrahim Tali ÖNGÖRER,

14 Mayıs 1950 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Abdullah DEMİRTAŞ, Suphi ERGENE, Ömer Faruk SANAÇ, Mehmet Şevki YAZMAN, Hamit Ali YÖNEY.

2 Mayıs 1954 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Fahri KARAKAYA, Mustafa Altın DOĞAN, Celal DURU, Nazım ÖZTÜRK, İsmail Hakkı TALAY, Hürrem MÜFTÜGİL.

14 Mayıs 1960 tarihinde seçilen KURUCU MECLİS Üyeleri :

Mehmet Salim HAZARDAĞLI.

15 Ekim 1961 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Naci GÜRAY, Ömer Faruk SANAÇ, Kemal SATIR, Hürrem MÜFTÜGİL, Nurettin ARDIÇOĞLU.

Aynı gün Cumhuriyet Senatosu seçimleri de yapıldı. Seçilen Cumhuriyet Senatosu üyeleri;

Celal ERTUĞ, Rasim GİRAY.

10 Ekim 1965 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Kevni NEDİMOĞLU, Samet GÜLDOĞAN, Kemal SATIR, Nurettin ARDIÇOĞLU, Ömer EKEN.

5 Haziran 1966 Cumhuriyet Senatosunca seçilen Cumhuriyet Seantosu Üyeleri :

Celal ERTUĞ, Salim HAZARDAĞLI.

12 Ekim 1969 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Ömer Faruk SANAÇ, Samet GÜLDOĞAN, Mehmet AYTUĞ, Hayrettin HANAĞASI, Ali Rıza SEPTİOĞLU.

14 Ekim 1973 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Rasim KÜÇÜKEL, Atilla ATİLA, A.Orhan SENEMOĞLU, Hasan BUZ, Ömer Naimi BARIN.

12 Ekim 1975 Cumhuriyet Senatosunca seçilen Cumhuriyet Seantosu Üyeleri :

M.Cahit DALOKAY, Hasan İLDAN.

5 Haziran 1977 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Rasim KÜÇÜKEL, Celal ERTUĞ, Faik ÖZTÜRK, Mehmet Tahir ŞAŞMAZ, Ali Rıza SEPTİOĞLU.

1983 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Zeki YAVUZTÜRK, Nevzat YAĞCI, Naci TAŞEL, Mehmet ÖZDEMİR.

1987 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Ali Rıza SEPTİOĞLU, Ahmet KÜÇÜKEL, Mehmet Tahir ŞAŞMAZ, H.Cahit ARAL, Nizamettin ÖZDOĞAN.

1991 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Ali Rıza SEPTİOĞLU, Ahmet KÜÇÜKEL, Ahmet Cemil TUNÇ, Tuncay ŞEKERCİOĞLU.

1995 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Mehmet AĞAR, Cihan PAÇACI, Ahmet Cemil TUNÇ, Ömer Naimi BARIN, Hasan BELHAN.

1999 Milletvekili Genel seçimlerinde seçilen Milletvekilleri :

Mehmet AĞAR, Mustafa GÜL, Ahmet Cemil TUNÇ, Ali Rıza Septioğlu, Latif ÖZTEK.

Başa Dön

Bugüne Kadarki Belediye Başkanlarımız

1. Çötelizade Mehmet Bey 1920/1925
2. Halil Rıfat Özden 1925/1934
3. Hurrem Müftüoğlu 1937/1937
4. Kemal Şedele 1937/1943
5. Kazım Bayer 1943/1946
6. Ahmet Karakaya 1946/1950
7. Kazım Bayer 1950/1953
8. Mutemet Yazıcı 1953/1953
9. Atik Erbaş 1953/1955
10. Mustafa İsbir 1955/1960
11. Abdullah İğneciler 1960/1963
12. Rasim Küçükel 1963/1968
13. Şükrü Kaçar 1968/1973
14. Adnan Orakçıoğlu 1973/1977
15. H.Behçet Susmaz 1977/1980
16. Ömer Haliloğlu 1981/1982
17. Saim Çotur 1982/1983
18. Orhan Gökçe 1983/1984
19. Mustafa Temizer 1984/1989
20. H.Behçet Susmaz 1989/1994
21. Hamza Yanılmaz 1994/1999
22. Hamza Yanılmaz Görevde

Resmi Bilgiler | Osmanlı Dönemi | Tarih Ana Sayfa

Başa Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

footer top left corner  footer top right corner

www.elaziz.net -  Elazığ İli Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi - Sık Kullanılanlara Ekle

 footer divider


Elazığspor
- Gakkoşistan - Fıkralarımız - P.H.Defteri - Geleneklerimiz - Şehir Rehberi - Resimlerimiz - İlçelerimiz - Harput Özel
- Tarihimiz - Musikimiz ! - Türkülerimiz - Efsanelerimiz - Camilerimiz - Resmi Bilgiler - Sanayimiz - Turizm Kaplıca -
-
Yerel Kültür - Yerel Folklor - Yerel Mutfak - Yerel Müzik - Yerel Lehçemiz - Yerel MP3 - Şiirlerimiz - Şıra Pazarı - Yeni -
- Basılı Yayınlar - Ö.Telefonlar - Özel Duyurular - 1999 Güneş T. - Derneklerimiz - E.Tüketici Derneği - Depremler - E. Basın List -
 
- Siyaset - Röportajlar - Uçak Seferleri - Anılarınız - Linkler - Kültür ve Sanat - Nöbetçi Eczane

Güncel  :
| 
Elazığ Forumlar | Yazarlar | Haberler | A.Dosyaları | Ferrokrom | Mail Listesi | Anketler | E-Ticaret |

   
footer bottom left corner
 
| Tasarım | Site Harita | Bize Ulaşın | Reklam | Başa Dön | Hakkımızda |    Ana Sayfaya Dönüş