Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Musikimiz << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 


 

  İşte Türkülerimiz   Yerel Folklor  Elazığ'a Dair Şiirler


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |


MAYA DEYİŞLERİ

Bayati Deyiş

 

Çik ayvana bak yıldızın merdine,

Yine düştüm bir güzelin derdine.

Sebeplerin baykuş konsun yurduna,

Gidem gelem ben gülümü kokluyam.

 

Bir kara kaş, bir kara göz sende var;

Bir farımaz deli gönül, bende var.

Demezsin ki derde deva'n bende var,

Yedi yıldır derman arar gezerim.

 

İki bülbül figan eder bir güle,             

Reva mı ki ben ağlıyam, el güle?!    

Yara değer düşman eli büküle,            

Gidem gelem ben gülümü derem yar.   

 

Kırmızı gül goncasına benzersin.

Bahçelerde sele serpe gezersin.

Her gördükçe yüreğimi ezersin,

Demezsin ki ardım sıra bakan var.

 

Gider oldum, tedarikim görüldü;

Gitme diye, yar boynuma sarıldı.

Kader, kısmet yad ellere verildi;

Açıl dağlar, açıl gidem tez gelem!

 

Kız, sarayın hem sırçadır, hem yüce;         

Pervam yoktur, hiç kimseden zerrece.      

Misafirim, yar koynunda, bu gece;        

Talan olmaz bir gecede yatağın!         

 

Yar gideli, yoktur sabrım, kararım.

Ardı sıra, dağ taş demez, ararım.

Bir gün olur, ince belden sararım;

Saramazsam, saranlara aşk olsun.

 

Yar yatarken, sine bendi çözülmüş;

Uyku basmış, elâ gözler süzülmüş.

Gizli gizli yar sevdiğim, sezilmiş;

Zaten başım belâlıdır belâlı!

 

Gül değilim, elden ele atılam,             

Kuş değilim, kanadımdan tutulam.    

Ölüm yok ki satın alam kurtulam!    

Arkam sıra ağlıyasın sen benim!...    

 

Kurban olam, gözlerinin mestine,

Kalk ki gidek, çayır çimen üstüne.

Tut elimden, al destimi destine;

Ölmüş iken yar cismime can gele.

 

Bülbül idim, felek, dilim lâl etti;

Kadir Mevlâm, bir kütüye kul etti.

Benim âhım, çoklarını kül etti;

Yaklaşmayın, ataşıma yanarsınız,

 

Susam açmaz, bülbül ötmez, yar ağlar;

Gül dalına baykuş konmuş, har ağlar.

Benim günlüm, melûl mahzun, zar ağlar;

Canı nedem, malı nedem ben sensiz?!

 

Sen ağam ol, ben kaşımda duram yar;

Gamze okun at, sineme vuram yar,

Ruhsat ola, ince belden, saram yar;

Saramazsam, saran murat almasın.

 

Humar gözlüm! bakışından doyamam.

Ak gerdanda, benlerin çok, sayamam. ,

Çok güzelsin, ben bakmağa kıyamam,

Kıyanların bakanları, kör olsun!

 

Taze civan! her gördüğen vurulma!

Mağmurlanıp güzellig’en kurulma!

Mukaddersiz bir iş olmaz yorulma!

Bu dünyadır, çarkın kırar tez felek!...

 

Hüma kuşu, yücelerden seslenir,

Çüt göğercin, yar koynunda beslenir.

Sen ağlama, kipriklerin ıslanır;

Ben ağlıyam, zaten bahtım karadır.

 

Yüz güldürmez, benim bahtım karası,

Günden güne, azar, bağrım yarası.

Yaradılmış her bir derdin çaresi,

Yalnız benim yok derdimin dermanı.

 

Dost bağına giremedim, ağlarım.

Gül yüzünü göremedim, ağlarım.

Gül goncesin deremedim, ağlarım.

Ağlar ağlar melül, mahzun gezerim.

 

Taşa çaldım, ayva ile narımı,

Sarf eyledim, elde olan varımı;

Kim ağlatmış kara gözlü yarımı?

Ağlatmayın, gözlerine yazıktır!

 

Müptelâyım, poroların koklarım,

Gizli sırrın, yar içimde saklarım.

Koynan girsem, ölenetek yuklarım;

Vadem yeter, alsan koynan beni sen.

 

Duman almış, saşırmışım yolumu;

Felek kırdı kanadımı kolumu.

Gidiyorum, koklamadan gülümü;

Döner gelir, kısmetimi ararım.

 

Mahzun gördüm, nazlı yarın yüzünü.

Alamadım dilindeki sözünü.

Ben küredim, yedi yolun tozunu;

Bilemedim yar izinde gezen kim?

 

Sel değilim, akam akam durulam;

Yer değilim, karış karış yarılam;

Gül değilim, deste deste derilem;

Gölge'n oldum, ardın sıra gezerim.

 

Ben câhilim, kusuruma kalmasın.       

Gönül kuşum ,yar elinden salmasın.       

Ben sarmadan, saran murat almasın;        

Döner gelir ben yaramı sararım.       

 

Kurban olam, ben o kaşı karaya;

İnce, uzun yollar düştü araya.

Ben gidemem, kendi gelsin buraya,

Deyip deyip elden ele kaçan yar.

 

Bayram olsun, kına yakam destine;

Elin göster, yarenine dostuna.

Zalim cerrah, gelme yaram üstüne!

Gelsin bana, bu yarayı açan yar.

 

Kırmızı gül olam, kokla koynunda;    

Altın saat alam sakla koynunda.    

El girmesin beni yokla kaynunda.    

Dost bağında gizli gizli gezem ben.    

 

Sine gerdim, siteminin sengine;

Söz olur mu al yanağın rengine?

Güzellikde huri gelmez dengine;

Benim yarım, bir tanedir bir tane.

 

Dök zülfünü kirpiğimle tararım;

Ard'an düştüm köşe bucak ararım;

Bir gün olur, sinen, sinem sararım,

Ben sarmadan saran murat almasın.

 

Bir gül için, bülbül giymiş, karalar;

Bu dert beni iflah etmez paralar.

Göz göz olmuş, sinemdeki yaralar;

Neşter alıp yaralarım deşen yok.

 

Sürmelenmiş, sürme çekmiş gözüne;

Namahremdir peçe germiş yüzüne.

Hasmım kimse, çıksın meydan düzüne,

Ya can alır, ya canımdan olurum.

 

Akan sular, Çay-Murad'a kavuşur.

Önü bayram, kan edenler barışır.

Herkesin, bir yarı vardır, sarışır;

Benim yoktur, melül mahzun gezerim.

 

Yar elinden, yine şaşmış, kalmışım;

Dalgıç olup, deryalara dalmışım.

Ne gün görmüş, ne de murad almışım.

Muradsızım, ağlar ağlar gezerim.

 

Kerem eyle, yüzün bana yar döndür;

Yarım seni görmiyeli kaç gündür?!

O kadar ki bu gözlerin şaşgundur,

Kimi görsem benzetirim sana yar!...

 

Sen güzelsin, cam ardından görmüşler.

Sırma saçın, bölük bölük örmüşler.

Duydum seni, yad ellere vermişler.

En sonunda, sen benimsin ben senin.

 

Ey avcılar, hani benim meralım!?

Nerde benim göz ucuyla yaralım?!

Bir gün dese; “digel bahtı karalım!”

Gecem gündüz, kara bahtım, ağ olur.

 

Sen gidersen, benim halim nic'olur?!

Altın yüzük parmağımda tunç olur!

Sevip sevip, ayrılması, güç olur.

Gözüm yolda, seni bekler dururum.

 

Ölenetek güzel sevmek kararım.

Başkasına var mı benim zararım?

Bir gün olur, ben de yarı, sararım;

Saramazsam, saran murat almasın.


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |

 
 
www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi -

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
| Resmi Bilgiler |
Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |