Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Musikimiz << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 


 

  İşte Türkülerimiz   Yerel Folklor  Elazığ'a Dair Şiirler


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |


İBRAHİMİ GAZEL

İbrahimi Gazel (Nevâ Gazel)

 

 

Dinle âh “İbrâhimi” den bir zaman, ey yâr olan

Çâresâz olsun gönül, bulsun şifâ, nâçâr olan

 

Rahme gel ey yâr uzaktan karşılık ver, sen de bir,

Sırrı lâlinden söz açsın, mahrem-i esrâr olan.

 

Şevka gelsin ehli dil demsâz ol ey gül, bülbüle

Neş’eden gülsün sevinsin, zâr edip, bizâr olan

 

Bezme dâhi gelmesen mehtab olur yâdın bize

Şevk-i sefa dâ mı nesin sen, yok dedikçe, vâr olan

 

Akledip beyhûde zâhit boş nasihat etmesin

Neşve-i dilden ne anlar sevdiğim hüşyâr olan

 

Şimdi bir yâd-el mi Fikret, Harput, ehl-i derde âh

Darda kalmış merd için evvel diyâr ü dâr olan

 

Not: Her hangi bir makamda, gazel söylenirken, söyleyenin, tavır ve zevkine göre: (ah, aman, yavrum) gibi söz ilâveleri de yapılır. Meselâ: Evvela saz, İbrahimiye peşrevi çalıp, o makamın ayağını tutarak okuyucuya yol gösterir. Sonra okuyucu şöylece gazele başlar.


Başlaması= Pest perdesi

Ağam dinle âh İbrahimiden, bir zamân ey yâr olan can can canım

Aaaah... çâresaz olsun gönül, bulsun, şifâ naçar olan

Aman amman gülüm amman, balam aman

Tekrar ara nağme

Aşması = Üstü

Ağam rahme gel ey yâr uzaktan karşılık ver sen de bir, aman ...

Sırrı la’linden söz açsın mahrem-i esrâr olan.

Aman aman gülüm amman amman balam aman

Yine ara nağme

Çıkması=Tizi

 

Şevka gelsin ehl-i dil demsâz ol ey gül, bülbüle aman

Neş'eden gülsün sevinsin zâr edip, bizar olan aman.


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |

 
 
www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi -

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
| Resmi Bilgiler |
Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |