Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Musikimiz << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 

  İşte Türkülerimiz   Yerel Folklor  Elazığ'a Dair Şiirler


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |


HÜSEYİNİ GAZEL

Nây-ı Mevlaînâ'ya uyduk tâ gönülden inleriz

“Bişnev in ney” derse yâran, lâl olur söz dinleriz

 

Leylden, Leylâ'ya; akşamdan sabâha kalb olup

Keyf için dünyâya gelmiş, gün gören nikbinleriz

 

Yâr için ağyâra incindik fakat incitmedik

Nâzeninlerden edep talîm eden nârinleriz

 

“Fakr ü fahr” uğrunda sunduk yâra, can sahbâsını

Derde dermânız, fakiyr-i aşk dan zenginleriz

 

Ketre-dil, deryâ-dil olmak'çün sorar bûs-î kenâr,

Rûzgar-ı aşka uymuş çalkanan enginleriz

 

Sarhoşuz ammâ, bizim nâhoş değildir nâ'ramız

Tâ Ezel Bezminde içmiş hu... çeken müminleriz

 

Biz Hüseynî meşrebiz, dilteşneyiz Fikret meye

Ârifiz, küfrân-ı niymet bilmeyen bilginleriz.


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |

 
 
www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi -

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
| Resmi Bilgiler |
Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |