Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Musikimiz << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner


 

  İşte Türkülerimiz   Yerel Folklor  Elazığ'a Dair Şiirler


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |


BAYATI GAZEL

Deli divane olup, âkıle meydân okuruz

Dest-ı Mecnûn'u tutup, Leyli'ye destân okuruz

 

Biz de bülbül gibi, bir gonce dehenden söz açıp

Varak-ı mihr ü vefâmızla gülistân okuruz

 

Senli-benli olanın vahdet-i dildir kavli

Cümle-i aşkı yazıp, cân ile canân okuruz

 

Yâra, hadsizce musallatsa da ağyâr ne gam

Gayre nisbet, biz o yâr ismini sultan okuruz

 

Âh!. bağlar bozulup, geldi mi yaprak dökümü,

Oturup, diz dize, evrâk-ı perişân okuruz

 

Harput'ın âb ü havâsıyla kulakdan kalbe

Dökülen nağme-i Nevrûz ile Tatvân okuruz

 

Rûhu, aşk ilmine âheng ile demsâz edenin

Hâk-ı pâkinde durup, rûhuna Kur'ân okuruz

 

Bir (bayâti) okuyup, Fikret! ömür tazelesin

Biz de ol tâze-i mümtâzeye Dîvân okuruz


Musiki Ana Sayfa  |   Bir Önceki Türküye Dön Diğer Türkülere Geri Dön  |

 
 
www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi -

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
|
Resmi Bilgiler | Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |