"Yapamam deme, Yapan senden üstün değildir."
Feyzullah ARSLAN

SUNUŞ


    Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok ilginç polisiye olay yaşanmaktadır. Bu polisiye olaylar; cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, tecavüz, kaçakçılık, terör ve organize suçlar gibi suç sınıflarına ayrılmaktadır. Bu suçları işleyen insanların birçoğu, Ceza Kanunu'na göre cezalandırılmaktan kendilerini kurtarmak için işledikleri suçları kendilerince gizleyerek; kimi zaman planlayarak, kimi zaman suç delillerini ortadan kaldırarak, kimi zaman da suçun başkalarınca işlenmiş olabileceği izlenimini vermek için girişimlerde bulunurlar. Ancak suçu gizlemek onu işlemekten daha büyük bir suçtur.

    En gelişmiş ülke toplumlarından en geri kalmış ilkel topluluklara kadar her toplumda, bu suç çeşitlerine ve işlenme yöntemlerine rastlamak mümkündür. Bu tür toplumun huzurunu bozucu suçlarla mücadele eden güvenlik güçleri, önce suçun işlenmesini önlemeye yönelik önleyici tedbirlerini almaya çalışır. Buna rağmen suç işlenirse de, suçluyu en kısa zamanda adalet önüne çıkarmak için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret eder.

    Ülkemizde suç ve suçlu ile mücadele eden kurumların başında Emniyet Teşkilatı gelmektedir. Bu teşkilatımız çağımızın gelişen teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, ülkemizde huzur ve güvenliğin en iyi şekilde sağlanmasına yönelik en gelişmiş teknoloji ve yöntemleri kullanmaktadır. Ancak sadece bu gelişmeleri takip etmek suç ve suçlu ile mücadelede yeterli değildir. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra, polisin iyi eğitilmiş, bilgili ve tecrübeli de olması gerekmektedir. Ayrıca toplumu bu konuda bilinçlendirmek, güvenlik güçlerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda aydınlatmak da gerekmektedir. İşte bu gerçeklerin kavranıldığı toplumlarda, Vatandaş-Polis dayanışmasının suç ve suçlu ile mücadelede daha etkili olduğunu görmek mümkündür. Vatandaşın desteği olmadan başarılı olmak zordur.

    Ülkemizde işlenen suçların işleniş yöntemlerini, kullanılan suç aletlerini, suça iten nedenleri ve diğer yönleri irdeleyerek çok daha önce başlayıp ancak 2000 yılında kaleme aldığım bu kitabımda, geçmişteki deneyimlerin geleceğe ışık tutacak bilgi birikimini sağlamayı hedefleyerek, ülkemizin değişik illerinde işlenmiş her suçtan birçok örneğe yer vermeye çalıştım. İşlenen bu suçların birçoğunun olay sonrasında 155 Polis İmdat telefonuna yapılan ihbarlarla birlikte, yine birçok olayın vatandaşın polise yardımcı olması ile aydınlatıldığını görmekteyiz. Kısacası "Polis Vatandaş El Ele Daha Huzurlu Günlere" diyorum.

    Bu kitabı kaleme alma amaçlarımdan birisi de suç ve suçlu ile mücadelede Polis-Vatandaş diyalogunun artan nüfusa bağlı olarak yükselen suç grafiğinin aşağıya doğru nasıl çekilebileceğini, yaşanan olayların içindeki kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçinleri hem toplumun hem de güvenlik elemanlarının çok iyi görerek tahlil etmeleri ve buna bağlı olarak neler yapmaları gerektiği konularında onlara fikir vermektir. Ayrıca polisimize yaşadığını yazma ve okuma alışkanlığı kazandırmaktır.

    Yine yaşanmış bu tecrübelerin özellikle mesleğe yeni başlayacak olan polis adaylarına ve halen görev yapmakta olan meslektaşlarıma birçok konuda ışık tutacağı kanaatindeyim. Ancak kötü, örnek teşkil etmez, istisnalar kaideyi bozmaz, yine suçlular yüzlerinden belli olsaydı aynalar hiç satılmazdı düşüncesine kesinlikle katılıyorum.

    Bu eserin, toplumun her kesiminde bulunan, her kültür seviyesindeki reşit kişileri ilgilendirecek, düşündürecek yönleriyle onların kitaplığında yerini alacağı ve okunacağı, ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın 155. kuruluş yıldönümü'nde 155 Polis İmdat telefonuyla da özdeşleşerek güvenlik ve huzura katkıda bulunacağı inancındayım.

    Ülkemizde dalında bir ilk olacak bu eserin hazırlanmasında kaynak olan, içeriğini tartışarak, eleştirip tavsiyelerde bulunacak ve bundan sonraki çalışmalarımda beni aydınlatacak tüm okurlarıma şimdiden şükranlarımı sunarım.


Feyzullah ARSLAN
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Kamu Yönetimi-İdari Bilim Uzmanı
                  Nisan 2000, Elazığ


Elaziz.net

  • POLİSİN HATIRA DEFTERİNDEN Kitabının www.elaziz.net Sitemizde   yayınlanmasında tarafımıza her konuda yardımcı olan Sayın Emniyet Müdürümüz Feyzullah ARSLAN Beyefendi'ye teşekkür ederiz...

  • Ayrıca: Elektronik ortamda tarafımıza Bölüm ve Olayları tasnifleyen; Bilgi İşlem Amiri Nermin ERTÜRKMEN'e teşekkür ederiz.

  • Umarız: Kitap Metinleri istenilen düzeyde Okuyuculara yansımıştır. Saygılarımızla...

  • Bu çalışmada tüm kitap yayınlanmamıştır. Tüm Bölümler Olay Başlığına Göre Yayınlanmıştır.

  • Bu çalışmada tüm kitap yayınlanmamış olup, Tüm Bölümler Olay Başlığına Göre Dizinlenmiştir.

Promosyon ve Hediyelik Ürünlerde Seçenekler Çok Geniş  Vizyon Medya Pazarlama

© Copyright 2000-2001 Elaziz.NET Bilisim Sistemleri. 0.424.237 90 99 Elazığ. Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz yayınlanamaz...Bilgi için elaziz@elaziz.net