Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

Ana Sayfa Gündem Ekonomi Siyaset Basında Bugün Kulis Araştırma Dosyaları Arşiv

 


Güney Çevre Yolu Projesine Katkı

haberler.gif (647 bytes)

Elaziz.NET Haber Merkezi.
Tel: 0424.237 90 99
233 28 88

Güney Çevre Yolu Projesine Katkı Çalışması Elazığ Kamuoyuna

Memleketten Yorumlar 15/12/2001


*Elazığ Güney Çevre Yolu İstikşaf Planı 02.07.1993 yılıda bitirilip Karayolları Genel Müdürlüğüne sununlmuş ve anılan genel müdürlükçe uygun bulunmuştur.

*Adı geçen proje 1986 E040360 DPT numarası ile 1998 yılında 4.876.000.TL bedelle yatırım proğramına alınmıştır. Yapılan planlama çerçevesinde proje başlangıç tarihi 1998 bitiş tarihi olarak belirlenmiştir.

*Proje ile ilgili izin aşamalarından biri olan Çevre Bakanlığı'nın izini 5.3.1999 tarihinde alınmıştır. ANCAK;

- 1999 yılı yatırım programında proje ile ilgili bir ödenek yer almamıştır.
- 2000 yılı yatırım programında 1 Milyar TL ödenek sembolik olarak yer almıştır.
- Anılan yıllarda proje ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedilememiştir.

 • Uygulama imar planı yaklaşık 2500 hektarlık alanda; 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesi uygulamasının yapılması ve Güney Çevre Yolu'nun düzenleme ortaklık payı içerisinde kamuya kazandırılması çerçevesinde hayatiyet kazanacaktır.

 • Güney Çevre Yolu proje çalışmaları yapılan sözleşmenin Sayıştay'ca onaylanmasını takiben başaltılmış olacaktır.

 • Yukarıda belirtilen işler Elazığ ili güneyini kapsamaktadır. Oysa ilimiz sosyal, ekonomik ve fiziki planlamasının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereği vardır. Bu bütünlük içerisinde;

 1. Planlamanın temelini oluşturan haritaların tümünün güncelleştirilmesi,

 2. Sürekli yapılmakta olan imar planı tadilatları sonucu güncelliğini yitiren planların güncel haritalar üzerinde yeniden gözden geçirilmesi ve sağlıklı bir sisteme oturtulması,

 3. Mevcut planlama çerçevesinde ciddi bir ticaret tıkanması söz konusudur. Yapılacak planlamayla Gazi Caddesi ve çevresinde tıkanan ticaretin önünün açılması ve geliştirlmesinin sağlanması,

 4. Elazığ ili ana ulaşım şeması incelendiğinde 1. derece kent içi ulaşım yollarının tamamının Doğu-Batı istikametinde olduğu görülecektir. Yapılacak çalışmalarla Kuzey-Güney bağlantılarının mutlaka sağlanması,

 5. Yeni imara açılacak alanlarının kentin bütününü zedelemeden düzenlenmesi ve kente artı katkıda bulunması, bu alanlarda konut dışı kentsel açlışma alanlarının (Otel,Benzin İstasyonu, Küçük İmalathaneler vs.) oluşturulması,

 6. Sayısal ortamda hazırlanmış halihazır harita ve imar planları ile ilgili altyapının oluşturulması ve Kent Bilgi Sistemi olarak isimlendirilen sayısal sisteme geçişin hızlandırılması, işlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


 • Yukarıda bahsedilen planlama çalışmlarının yapılacak Güney Çevre Yolu ile ilişkisi dikkate alındığında;

 • Güney Çevre Yolu projesindeki alanlar gelecekteki kentsel gelişme alanını oluşturacaktır. Bu nedenle yeni yerleşim alanının canlandırılması ancak eski yerleşim alanları ile olan bağlantısı (Ticari, Fiziki Sosyal vs.) oranında gerçekleşebilecektir.


Sonuç Olarak ;

İhalesi yapılan ve çalışmaları başlatılan Güney Çevre Yolu güzergahı harita, plan ve uygulama işleri mevcut şehirle birlikte ele alınmadıkça ve bir bütün olarak yapılmadıkça Elazığ şehrinin gelecek 50 yılını büyük sıkıntılara sokacaktır.

Tıpkı bir resim tablosunun yarısının yapılıp, diğer yarısının bekletilmesi gibi ilimizin mevcut hali ile yeni bölge arasında sosyal, kültürel, ticari ve mekana yansımayan uyumsuzluklar oluşacaktır.

Bugün Harput ile şehrin pozisyonu aynen tekrarlanmış olacaktır. Bahse konu olmusuzlukların giderilmesi için ilin tüm planlarının ele alınması zarureti vardır.


gazetesayfa.gif (565 bytes) Araştırma...   Emekli Genel Müdür - DYP Eski Milletvekili Adayı: Cezmi ORKUN

Haber... www.elaziz.net/haber - 15/12/2001

Elaziz.net Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.
www.elaziz.net Haber Merkezi. Tel: 0.424.237 90 99 - 233 28 88 - Fax: 233 21 81
Haber Arşivi  |  Haber Kaynak  |  Haber Ana Sayfa