Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

Ana Sayfa Gündem Ekonomi Siyaset Basında Bugün Kulis Araştırma Dosyaları Arşiv

 


ELAZIĞ SANAYİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU...

haberler.gif (647 bytes)

Elaziz.NET Haber Merkezi.
Tel: 0424.237 90 99
233 28 88

    Endrüstri Bölgeleri Kanunu Hakkında Elazığ Kamuoyuna

Memleketten Yorumlar 21/02/2002


4737 nolu ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU ile Endüstri Bölgesi İlan edilecek yerlere yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yatırım yapılması teşvik edilmektedir.

Anılan kanunda ;

“GEÇİCİ MADDE 1. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan mevcut organize sanayi bölgelerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülenler,Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.

Endüstri bölgesi kurulması talep edilen yerlerde,organize sanayi bölgelerinin bulunması durumunda, öncelikle mevcut organize sanayi bölgeleri bu madde uyarınca endüstri bölgesi olarak ilan edilebilirler.

Endüstri bölgesi olarak ilan edilen organize sanayi bölgeleri mevcut organları vasıtasıyla sevk ve idare edilir.Bu bölgelerde,bu Kanun ile tanımlanan yatırımı gerçekleştiren yatırımcılar yine bu Kanun ile getirilen teşviklerden yararlanırlar” denmektedir.

Durma noktasına gelen ilimiz ekonomisini canlandırmak açışından ELAZIĞ’ımızın üretim ve istihdamı arttırmak,yatırımları teşvik etmek,yerli ve yabancı sermaye girişini sağlamak amacıyla ; oluşturulmakta olan ENDÜSTRİ BÖLGESİ kapsamına alınması mutlaka sağlanmalıdır.

Bu çok önemli fırsatın değerlendirilmesi konusunda tüm ilgilileri göreve davet ediyor kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. .


gazetesayfa.gif (565 bytes) Araştırma...   Emekli Genel Müdür - DYP Eski Milletvekili Adayı: Cezmi ORKUN

Haber... www.elaziz.net/haber - 21/02/2002

Elaziz.net Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.
www.elaziz.net Haber Merkezi. Tel: 0.424.237 90 99 - 233 28 88 - Fax: 233 21 81
Haber Arşivi  |  Haber Kaynak  |  Haber Ana Sayfa