Elaziz.net

Vizyon Reklam Medya Pazarlama

Elazığ'dan Son Haberler 
Elaziz.net Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir.

 

01-30 Ocak 2002

Haber Arşivi   Haber sayfası   Menüler


Dünya Cüzzam Günü Sebebiyle Bir Açıklama Yapan Rektör BİNGÖL:

“CÜZZAM TÜRKİYE’NİN KADERİ OLMASIN !”

Her yıl 31 Ocak tarihinde anılan “Dünya Cüzzam Günü” sebebiyle bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi BİNGÖL, yaşadığımız çağda, dünyada, yaklaşık 12 milyon cüzzam hastasının bulunduğunu ve bu hastalığın dünyanın 91 ülkesinde görüldüğünü hatırlatarak; bu ülkelerin büyük bir kısmının, ekonomik bakımından geri kalmış ülkeler olduğunu söyledi.

Halk dilinde cüzzam olarak anılan Lepra’nın, zengin, sosyo-ekonomik durumu iyi, sağlık kurallarına uygun şartlarda yaşayan toplumlarda görülmediğini anlatan BİNGÖL, yoksulluğun, savaşların, kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü ve sağlık hizmetlerinin olmadığı veya yetersiz kaldığı ülke ve bölgelerde, bu hastalığın pençesine pek çok insanın düştüğünü ifade etti.

Ülkemizde, bu hastalıkla yoğun bir şekilde savaşıldığını ve bu gaye ile Fırat Üniversitesi bünyesinde de “Fırat Üniversitesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü” bulunduğunu ve bu birimin, Elazığ ve çevresinde, Lepra ile mücadele konusunda, önemli görevler üstlendiğini kaydeden Rektör Feyzi BİNGÖL, “Cüzzam Türkiye’nin Kaderi Olmasın !” sloganı ile, bölgesel olarak üzerimize düşen görevi, ciddiyetle yerine getiriyoruz dedi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kökçam ise, kalkınmış ülkeler açısından, sağlık problemi olmaktan çıkan cüzzamın, ekonomik kriz içerisinde bulunan ülkemiz açısından, ciddi sağlık sorunları oluşturmasının muhtemel olduğunu belirterek; hastalığın kuluçka süresinin 2 ile 7 yıl arasında değiştiğini ve yakın bir tarihte olmasa bile, önümüzdeki on yıl içerisinde, ülkemizde ki cüzzam hastaları sayısında ciddi bir artış olmasından korktuklarını dile getirdi.

Cüzzam hastalığının görüldüğü yörelerimizdeki kişilerde veya küçük yaşta cüzzamlı hastalarla birlikte yaşamak zorunda kalan çocuklarda görülen bazı değişiklikler konusunda ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Kökçam, risk taşıyan çocuklarda, “duyu kusuru olan üzeri kepekli plakalar, sürekli burun tıkanıklığı ve sık burun kanaması, yüzük parmağı yada küçük parmağın içe doğru bükülmesi, kaşların uç kısımlarının dökülmesi ve diz ve dirseklerde sık yaralanmalar ve sık tekrarlanan yanıklar” gibi hastalığı akla getirecek değişikliklerin olması halinde, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.


REKTÖR BİNGÖL’DEN KEBAN AŞ EVİ’NE ANLAMLI YARDIM

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi BİNGÖL, Elazığ’ın Keban İlçesi’nde, Keban Kaymakamlığı tarafından kurulan Aş Evi’ne, mutfak malzemeleri vererek; yardımda bulundu.

Piyasa değeri 6 milyar lira olan selfservis tabakları ve sanayi tipi mutfak ocağı yardımında bulunan Rektör BİNGÖL, önümüzdeki günlerde faaliyete başlayacak olan Keban Aş Evi’ne, anlamlı bir yardımda bulunmuş oldu.

Keban kaymakamlığı tarafından kurulan Aş Evi’nde, günde iki öğün yemek çıkacak. Aş Evi, Keban kırsalından gelen taşımalı sistemin ilköğretim öğrencileri ve Keban’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek.


FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATOSU MEKKE’DEKİ OSMANLI ESERİ OLAN ECYAD KALESİ’NİN SUUDİ ARABİSTAN İDARESİ TARAFINDAN YIKTIRILMASI’NI KINADI !

Fırat Üniversitesi Senatosu, bugün toplanarak; 14.01.2002 tarih ve 2001-2002/5-1 sayı nolu kararla, Osmanlı Eseri Ecyad Kalesi’nin Suudi Arabistan idaresi tarafından yıktırılmasını kınadı.

Senatonun kararı şöyle:

“Fırat Üniversitesi Senatosu, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan idaresi tarafından, Mekke şehrinin güneyindeki Ebu Kubeys Dağı’ndaki Osmanlı eseri olan tarihî Ecyad Kalesi’nin yıktırılması ile Türk şehitliğinin bir kısmının harabeye çevrilmesi ve Cidde, Mekke ve Taif’deki cumbalı Osmanlı evlerini yıktırmasını şiddetle kınamaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Fırat Üniversitesi Senatosu’nun kamuoyu ile paylaşmak istediği görüşleri şöyledir:

*Uzun yıllar birlikte yaşadığımız ve aynı dine mensup olmanın verdiği birliktelikle, aynı kültür dairesi içinde bulunduğumuz Arap milletinin bir parçası olan Suudi Arabistan idaresinin aldığı bu yıkım kararı, iki ülke arasında tarih ve kültür birliğine dayanan dostluk ile bağdaşmamaktadır.

*Orta-Doğu’daki Türk hakimiyetinin 9. yüzyıldan itibaren varlığı bilinmektedir. Bu yüzyıldan itibaren en az bin yıldır bölgenin imarı ve korunması yolunda büyük gayret göstermiş olan Türk milletine ait kültür mirasının böylesi bir anlayışla yok edilmesi tarihin reddinden başka bir şey değildir. Böylelikle sadece Osmanlı ve Türk mirası değil insanlığın ortak tarih ve kültür mirası da yıkılmaktadır.

*Osmanlı Devleti yüzyıllarca hiçbir gelir beklemeden mukaddes yerlerin korunması ve buradaki unsurların himayesi maksadıyla, Anadolu ve Rumeli topraklarında birçok vakıf kurmuş ve bu vakıfların gelirleri bölgeye akıtılmıştır. Ecyad Kalesi de işgalci güçlere karşı bizzat bölgenin korunması maksadıyla yapılmış bir Osmanlı eseridir. Bu eserin yıkılması, Vehhabiliğe dayanan Suudi Arabistan idaresinin ideolojisinin, kendilerinden başka hiçbir kavim, millet ve ırktan insanı kabul etmemesi anlayışı ile izah edilebilir. Kültür mirasının korunmasında etnik kimlik, ırk veya kavimin etkili olması anlayışı ise çağdışıdır.

*Ecyad Kalesi’nin yıkılması, milletimizin böylesi bir olayla bir daha karşılamaması için devletimiz tarafından bazı tedbirlerin süratle alınması gerektiği kanaatini de doğurmaktadır.

*Osmanlı döneminde devletin sınırlarının üç kıtaya yayılmış olması buralarda birçok Osmanlı eserinin yapılmasına sebep olmuştur. Bir Dünya devleti olma hedefi güden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu eserlerin korunması konusunda kararlı bir politika takip etmesi zarureti vardır.

*Kültür mirasımızın bulunduğu bütün ülkelerdeki eserlerimiz acilen ikili anlaşmalar çerçevesinde envanterleri çıkarılarak koruma altına alınmalı ve eserlerimiz ilgili ülkeler tarafından kendi kültür varlıkları olarak tescil edilmelidir. Bu bağlamda, Türk eserlerinin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesi konusunda da girişimler başlatılmalıdır.

Bu görüş ve düşüncelerle, Mekke’deki tarihi Ecyad Kalesi ve diğer Türk eserlerinin Suudi Arabistan Hükümeti tarafından yıktırılmasını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz”.


Klinger Üretim Hattı Kuruluyor Elazığ Altınova Çimento Fabrikasından Yeni Yatırım

Geçen yıl gündeme gelen ve Çimento Fabrikası'nda işçi çıkarımı tehlikesi yaşatan Klinger Üretim Hattı için OYAK-GAMA ile Dal Technic firması arasında protokol imzalandı.

Elazığ Altınova Çimento Fabrikası Genel Müdürü K. Ümit ÖZEL, 2001 yılını değerlendirirken, yeni yatırımların 2002 yılında daha hızlı olacağını söyledi. 16.000.000 Euroluk Klinger Üretim Hattı yatırımının OYAK ve GAMA yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. 28.12.2001 tarihinde söz konusu firma ile protokol imzaladık. Teşvik belgesi işlemlerinin Şubat ayı başlarında tamamlanması ile 2003 Temmuzunda Hattı faaliyete sokacağız dedi....  06/01/2002


Elazığ'ın Nüfusu Belli Oldu. 37. Sıradayız...

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada 2000 yılı sayım sonuçlarına göre Elazığ nüfus bakımından 81 il arasında 37. oldu.

Elazığ'ın nüfusu 572.933.000. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır, Erzurum, Van ve Malatya'nın ardından 5. sırada yer aldı. 06/01/2002


Elazığ'da 2001 Yılında 16 intihar Olayı 20 intihar teşebbüsünden sadece 4'ü kurtuldu...

İntihar istatistiklerine göre intihar edenlerin 10'u Erkek, 6'sı bayan olurken, 10 kişi kendini asarak 6'sı ise silahla intihar etti. Öte yandan 16-23 yaş arası 5 kişi ve 24 ve daha yukarısı yaştan ise 11 kişi intihar etti. Sebeplerin başında ise ekonomik bunalım ve ruhsal bunalımlar ön planda. 06/01/2002


Abdullah Ataman Annesini Kaybetti ...

Fotoğraf sanatçısı ve Gazeteci Abdullah ATAMAN'ın annesi Nadigar ATAMAN (95) vefat etti. Yaşamını Erzincan ili Kemaliye ilçesinde sürdüren Nigar ATAMAN, Kemaliye'de defnedildi...  03/01/2002


Başa Dön

Haber Arşivi   Haber sayfası   Menüler

© Copyright 2000-01  Elaziz.net Bilişim Sistemleri ve Yayıncılık Elazığ Tel: 0.424. 237 90 99 - 233 28 88  
E-Posta: bilgi@elaziz.net  º    
Hakkımızda º Form Mail º Site Ekle º  Tasarım ve Host º Ana Sayfa