Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner footer top right corner
footer bottom left corner footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    E-Kütüphane Ana Sayfası/ << Geri Dön

footer top left corner footer top right corner
footer bottom left corner footer bottom right corner

      

ETİKROM ve FERROKROM Dosyası :      

Ferrokrom Haberleri   Ferrokrom Forumları   Ana Sayfa    Menü Seçimi<< Geri Dön

İddia 1 İddia 2 Son Gelişmeler Etikrom İddialar Bor Dosyası

  Eti Holding A.Ş. Hakkında İddialar ve Cevap Bekleyen Sorular 2.

AÇIK MEKTUP

Sayın: Sedat İLBAŞI
Sayın: Hüsnü ÇAĞLAYAN

Eti Holding A.Ş Genel Müdürlüğü Baş Müfettişleri
Rauf İnan sokak No: 11 - Sıhhiye / ANKARA


1998 Yılında Eti Krom A.Ş tarafından üretilen Ferrokrom ürününün, tüm hukuku Eti Holding üzerinde olmasına rağmen satışının yapılmayarak özellikle bekletilmesi ve düşük fiyatla stılarak kurum zararı oluşturulması ve suçun da tarafımıza yönlendirilmesini temin edilmesi ve hakkımızda bu konuda dava açılması, memuriyetten atılmamızın talep edilmesi, uğranılan zararın tarafımızdan tahsilinin istenmesi sizler tarafından gerçekleştirilmiştir. Her ikiniz de Etibank kurumuna benim gibi yıllarca hizmet etmiş, yöneticilik yapmış kişilersiniz. Etrafınızda saygın olarak tanınmaktasınız. Aşağıda soracağım soruları tarafıma cevaplandırmanız, sizler kişiliğinizin bir göstergesi olacaktır.


 1. Eti Krom A.Ş genel Müdürlüğü tarafından üretilen ferrokrom ürünü için 1998 Yılında bir rapor düzenleyip, bu raporu Eti Holding Genel Müdürüne sundunumu.?

 2. Eti Holding Genel Müdürü değişti ve yerine ismail Hakkı ASLAN geldi, toplam bir haftalık görevi esnasında sizin sunduğunuz raporun arka sayfasına yeniden incelenmesi ve aynı müfettişler tarafından tetkik edilmesi bu Genel Müdür tarafından şerh düşüldü, bunun üzerine yeni bir rapor oluşturdunuz ve bu raporu eti Holding A.Ş Genel müdürüne sundunuz mu.?

 3. Birinci sunduğunuz rapor hiçbir sorun içermemekte ve Eti Krom A.Ş nin haklı gösterildiği bir rapordu, ikinci raporunuz ise birinci raporunuzun tam tersi bir görüş içermekte ve hatta daha da ağırlaştırılarak, genel müdür ve genel müdür yardımcısının memuriyetten atılmasını talep etmekteydiniz. Kısa bir zaman aralığında bu iki aykırı fikri oluşturan sizler acaba hangi mantıkla hareket ettiniz.?

 4. Eti Krom A.Ş tarafından yapılan analiz ve değerlendirmelere hiç katılmadınız ve kişisel yorumlarla kuralları hiçe saydınız, ancak eti Holding tarafından kurulan komisyon yaklaşık altı ay çalışma yaparak Eti Krom A.Ş tarafından yapılan analiz ve değerlendirmelerin doğru olduğunu raporla belirledi, acaba bu durum sizi hiç rahatsız etti mi.?

 5. Eti Holding A.Ş ve Eti Pazarlama A.Ş tarafından ortaklaşa hazırlanan ve eti Krom A.Ş nin hiçbir müdahale hakkı bulunmayan şartnamelerin, hazırlanış biçimi ve içeriğine katılıyormusunuz.?

 6. Hazırlanış şekli doğruysa, içeriğinde bulunan max %1,5 silisyum’un cezai yaptırımının olmaması ve başkaca bu konuda herhangi bir açıklama olmaması, gözetmen firma tarafından bunların teyit edilmemiş olması, yıllık üretim değerlerinin bu oranın altında oluşu, Dünyanın hiçbir platformunda silisyum içeriğine göre yüksek karbonlu ferrokrom fiyatlaması yapılmadığı, %50-55 Cr ve %5 Silisyum içeren ferrokromun tarafımızdan üretilen ferrokromdan daha pahalı olması acaba tarafınızdan nasıl yorumlanabilir.?

 7. Tarafınızdan hiçbir mesnete dayandırılmadan suçlanan ferrokrom, fiyatlar ucuzlayınca tümü satıdı, tarafımızdan yazılı olarak düşük silisyuma pirim getirilmesi talep edildiği halde Eti Holding ve Eti Pazarlama tarafından tam tersi bir durumda silisyuma ceza getirildi, sizler bu durum karşısında nasıl bir tavır almaktasınız.?

 8. Sizlerin başlatıp körüklediğiniz mesnetsiz iddialarla, Eti Holding Genel Müdürü tarafından yönlendirilen müfettişlerin asılsız ve mesnetsiz iddiaları sayesinde, dört kez memuriyetten atılmamız temin edilmiş, tazminat ve ceza davaları açılmış ve halen açılmaya devam edilmektedir. Bu konuda Eti Krom A.Ş ye müfettişler tarafından talimat verilmekte ve yönlendirme yapılmaktadır. Acaba siz de aynı talimatlarlamı hareket ettiniz, yoksa, vicdanı hür ve gerçekten kurum çıkarlarını koruduğunuzu düşünebilmektemisiniz.?

 9. Kurum çıkarlarını koruduğunuzu düşünüyorsanız, şu anda Eti Krom A.Ş stoklarında 120.000 ton civarında ferrokrom stoğu var, ortalama silisyum içeriği de %3 civarında, 2000 yılı ortaları ve 2001 yılı başlarında yaklaşık 450 USD/Ton fiyat varken satışı özellikle yaptırılmadı ve şu anda fiyatı yaklaşık 250 USD/ton ve satılması için girişimlerde bulunulmaktadır. Oluşacak olan Kurum zararını hesaplayabilirmisiniz.?

 10. Özelleştirme İdaresi ve Eti Krom A.Ş satış yapamadı ve satış kararı bu günlerde eti Holding e verilmesi gündemde, bu sayede aşağıdaki tabloyu inceleyerek, 2000 yılı ve 2001 yılı başlarında satışı yaptırılmayarak Eti Holding tarafından bekletilen bu ferrokromun bugünlerde 250 USD/Ton bedellerle satılması halinde, yeniden bizlere karşı tazminat ve memuriyetten çıkarma cezası isteyecekmisiniz.? Yoksa ilgililer hakkında soruşturma başlatacakmısınız? Bu konuyu gündeme getirmemeniz halinde müfteri olacağınızı biliyormusunuz?

 11. Eti Holding A.Ş tarafından, 1999 Yılı başında iki sözleşme yapılarak aynı firmaya aynı zamanda iki ayrı fiyatla ferrokrom satılarak kurum yaklaşık 5 milyon USD zarara sokulmuştur. Uygulaması Etibank tarihinde görülmeyen bu durum karşısında, yazılı olarak bunun neden ve niçinleri talep edilmiş ancak karşılığında sizlerin raporları değişime uğramıştır. Eti Holding tarafından Eti Kromun zarara uğratılması ve halen bu duruma devam edilmesi husunda vicdanı hür ve dürüst bir müfettiş olarak neler yaptınız veya neler yapmayı düşünmektesiniz. Yoksa hiçbir şey yapmayacakmısınız?

 12. Tarafımıza yaptığınız uygulamalarla tam dört kez memuriyetten uzaklaştırılmamız sağlanmış ve hakkımızda tazminat davaları açılmış ve açılmaya devam edilmektedir. Geçmişi tarafınızdan da çok iyi bilinen bir kişi olarak benim ailemi ne şekilde koruyabileceğim ve tahsillerinin ne şekilde yapılacağı, içerisinde bulunduğumuz bu koşullarda nasıl davranmam gerektiği konusunda bir fikriniz var mı.? Vicdan muhasebesi yapmadan sağlıklı olarak uyuyabiliyormusunuz.? Ailenizin yaptıklarınız konusunda bir bilgisi var mı.? Tüm bu suçlamalarınız karşısında tarafıma “Yüz Kızartıcı Suç” isnat edilerek memuriyetten atılmam sağlanmıştır. Gerçekten siz de yüz kızartıcı suç işlediğimi düşünüyormusunuz.?

Yukarıda sorulan soruların tümü şikayettir. Gereğinin mutlak surrette yapılması ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu ve bu tip konuların aydınlatılması ve Eti Krom A.Ş de kapsamlı bir inceleme başlatılması için yıllardır Bağlı bulunduğumuz Devlet Bakanına, Yüksek Disiplin Kuruluna yazılı olarak başvurmama rağmen bir sonuç alınamamıştır. Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına yazdığım yazılarla, Başbakanlık Teftiş Kurulu harekete geçmiş ancak, konu yerinde incelenmemekte ve bir başbakanlık teftiş Kurulundan ve iki kişi de eti Holding müfettişi tarafından inceleme başlatıldığı şifahi olarak öğrenilmiş tarafıma bir bilgi verilmemiştir. Bu durumda varılacak sonuç açıkça bellidir. Bu durumun düzeltilmesi gerektiği yazılı olarak ilgili yerlere bildirilmiştir.

Bu çağrımın ve talebimin yenilenmesinde fayda umulmaktadır. Eti Krom A.Ş de yapılanlar tarafsız, Başbakanlık Yüksek Denetleme ve Başbakanlık Teftiş Kurulları tarafından yeniden ve yerinde söz hakkı verilerek yapılmalı ve gerçek suçlular açığa çıkarılmalıdır. 23.08.2001


Kemal Aydın ÇELİK
Eti Krom A.Ş Eski Genel Müdürü

Bilgi İçin:  
Ergun YİĞİT - Osman YAYLI - Hakan İÇTEN

Başa Dön

Makale Sahibi : Kemal Aydın ÇELİK

Ferrokrom Haberleri   Ferrokrom Forumları   Ana Sayfa
 
İddia 1 İddia 2 Son Gelişmeler Bor Dosyası


www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
| Resmi Bilgiler |
Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |