Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Elazığ Müzik << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 

 

 

Elazığ Yerel Müziği Mani Türkü ve Hoyratlar... :

Elazığ, türkü, mani ve hoyratları ile sadece yöresel müziğe değil Türk halk müziğine de önemli ölçüde kaynak olmuştur. Gönüllerde aşk, şevk, heyecan duyguları yaşatan; beyinlere birlik ve kardeşlik aşılayan Elazığ maya, türkü ve hoyratlarını; Elazığ musikisinden ve yöre halk oyunlarından ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu zengin edebiyat ürünleri bazen bir aşk hikayesini çağrıştırır, bazen de hareketle özdeşleşir ve halk oyunları olarak karşımıza çıkar.

Türkülerin Elazığ folklorunda çok özel bir yeri ve önemi vardır. Çoğunun çıkış zmanı ve yazarı belli olmayan rahmetli İshak Sunguroğlu'nun ifadesi ile "meçhul şair ve bestekarların" eserleridir. Elazığ-Harput türkülerini iki bölümde toplamak mümkündür. Bir olay sonucu halkın duygularını terennüm eden " VAKA TÜRKÜLERİ ". Herhangi bir olaya dayanmayan veya çok eskiden kaldıkları için vakaları tespit edilmeyen türküler.

Yemen Türküsü :

Yıl 1905... Mevsim yaza. Elazığ 1. Redif taburu Yemen'e hareket edecek. Kışlanın önü ana-baba günü... Yaşlı, genç, ana, baba, kardeş, bacı... Ebedi ayrılığın hüznü çokmüş gönüllere, gözler neli giden evlada, kardeşe, sevgiliye...

İşte Yemen Türküsü...

Halk musikisinin beşigi, Harput' tur. Harput ve çevresinde, Anadolu’nun hiç bir bölgesinde olmayan, Orta Asya'dan gelme, en eski bestelere rastlandigi gibi; ayrica bir makam tertibi de vardir burda. Bu tertip, "Peşrev" den sonra, gazel (agir hava), arkasindan agir türküler, bu türkünün şevkiyle, arada söylenen yüksek hava, ve bu yüksek havanin ayagin- dan gelen oynak türküler, yerli deyimle "şikiltimlar" olmak üzere, bir düzene baglidir.

Yazının Devamını okumak için lütfen Tıklayınız...

Kaynak: HARPUT AHENGİ, Fikret MEMİŞOĞLU

 

FOKLOR ve HALK OYUNLARI

Türkiye'de sevilerek okunan Elazığ'a ait bazı türküler...

Yemen Türküsü,
Meteris'den ineydim,
Hayriye,
Kövenk,
Mamoş,
Mezire'den çıktım,
Saray Yolu,
Al Almayı,
Yoğurt Koydum Dolaba,
Dersim Dört Dağ İçinde,
Sinemde Bir Tutuşmuş,
Aş Yedim,
Bir Ah Çeksem,
Bir Şuh-i Sitemkar,
Yüksek Minare,
Göremedim Alemde,
Necibem,
Havuz Başının Gülleri,
Evleri Uçta Yarim,
Gelin Ağlar,
Harput'tan Aldım Bakır... ve daha yüzlercesi.
..


Hayatta Olmayan Kaynak Kişi ve Okuyucular

Güzel sedaları ile Harput semasını çınlatan ve bugün rahmetli olmuş değerli insanların, isimlerini olabildiğince genç kuşaklara tanıtmak bir vefa borcu olduğu kadar, önemli bir görevdir. Kuşaktan kuşağa bu isimlerin gitmeside önemlidir.

Derviş Hafız, Serkislinin İsmail, Hafız Kemal, Çorbacıoğlu Mustafa, Mahmut, Dolap Muhittin, Mesut Efendi, Hafız Nuri, Mehmet Akar, Kör Hafız, Kaleli Mustafa, Hafız Yusuf; oğulları Ömer, Derviş, Hafız Alaattin, Korukoplu Şevki Bey, Çeribaşızade Ali Bey, Parmaksızoğlu Efo, Debboya Muhittin, Küçükoğlu Hurşit, Selmanoğlugilin Nuri, Saraç Bilal'in kardeşi Salim, Feyzi Ethemoğlu İbrahim, Mustafa Çavuş, Palulu Recep, Mıkır ve oğlu, Hafız Osman Öge, Kövenkli Hafız Mustafa Demirci, Sıtkı İçmeli, Sabri Çavuş, Şıhhacılı İzzet, Refik İzdemir, Abbas Bakır.


Hayatta Olan Kaynak Kişi ve Okuyucular


Harput türkülerini en iyi bilen ve icra eden kaynak kişi özelliğine sahip son kuşak icracıların başında gelen gerçekten her birisi bir hazine kıymetinde olan Ahmet TASALI, Lokman TASALI, Enver DEMİRBAĞ, Paşa DEMİRBAĞ, Faik BUZ, Kemal YENİCELİ, Nihat KAZAZOĞLU, Hüseyin YETKİN, Mehmet PARLAKSU, ayrıca güzel okuyuculardan Hoğulu Çeketçi Salih, Pekinikli Mustafa Hulisi GÖKTÜRK'ü anmaktayız. Hafız Osman ÖGE, ve Kövenkli Hafız'ı dinleyen ve onların icralarını bilen Kemani Mustafa DÖNER, udi Hüseyin SEKÜ, Ferzan ALAGÖK, avukat Necati ÖZKAYA önemli icracı ve kaynak kişilerdir.


Genç Kuşak Okuyucular

Esat Kabaklı, Adnan Çilesiz, Zülfü Demirtaş, Hasan Öztürk, Ali Öner, İlhami Yağcı, A. Kadir Bay, Osman Bulut, Mustafa Aksu, Niyazi Atıcı.

Halay                     Çayda Çıra

Değişik oyunları bulunan Elazığ'da oyunlarda genel hakimiyet Türü Halay şeklindedir. Bütün dünyada MUMLU DANS olarak ülkemizde ise Çayda Çıra olarak bilinen oyun, Elazığ'ın başta gelen oyunudur. Diğer oyunlar ise sırasıyla.

Halay, avreş, üç ayak, ağır halay, (ağırlama), temürağa, keçike, bıçak, kalkan kılıç, çepik; sadece kadınların oynadığı gelin oyunu, şeve, kırma.

Türkülü olarak oynanan oyunlarımız ise
Delilo, Fatmalı (nure), Tamzara, Büyük Ceviz, Güvercin, Isfahan ve Leblebicidir.

Seyirlik Oyunlar       Oyunlar Hakkında Geniş Bilgi için Bakınız Folklor

Köy seyirlik oyunları, kırsal alanda çeşitlilik gösterir. Günlük hayattan kaynaklanan oyunların bir bölümü başka yörelerdekilere benzer. Deve ve Arap oyunu bunlardandır. Gülmece öğeleri ağırlıktadır. Yöreye özgü sudan geçirme, yazma, karanfil, köy ve şehir kızı lelişo, pisik gibi orta oyunlarıda vardır.

Bunun dışında
çocuklar içinde çeşitli oyunlar bulunmaktadır.


VAKA TÜRKÜLERİ :

Harput, Yemen, Fide, Hafo, Nesibe, Hafız Nene-iri Güllü, Akif, Hayriye, Kogenk, Mamoş, Katip, Kurey Suyu, Al Alma, Fincanı Taştan Oyarlar, Emine, Hakkı türküleridir. 

Geniş Kaynak :
İshak SUNGUROĞLU'nun "Harput Yollarında cilt-3"   Fikret MEMİŞOĞLU'nun "Harput Halk Bilgileri" eserlerinde
bulabilirsiniz.

Kışlanın önünde redif sesi var
Sorun, görün, çantasında nesi var
Bir çift kundurası birde fesi var
Ano yemendir, gülü çemendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?
Nakarat
Kışlanın önünde bir sürü kazlar
Yüreğim yanıyor, ciğerim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar
Nakarat
Ah burası *Huş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir.
Kışlanın önünde sıra söğütler,
Yüzbaşı, binbaşı asker öğütler
Yemen'e gidenler baba yiğitler

Bu türkünün makamı Hüseynidir.  HUŞ, Yemende bir bölgenin adıdır.

Hoyrat Örnekleri :

Yedin beni yedin beni
Gurt oldun yedin beni
Ben seni urgun sevdim
Sen ele yerdin beni
Ah o gözler, ah o gözler
Kan eder ah o gözler
Beni vuran ok değil
Sendeki ahu gözler
Düşte gör, düşte gör
Hayalde gör, düşte gör
Dostun kim, düşmanın kim?
Hele bir kez düşte gör
Sürme beni, sürme beni
Her göze sürme beni
Eşikte kulun olam
Gapından sürme beni
Güne düştüm, güne düştüm
Gölgeden güne düştüm
Felek! Gözün kör olsun
Dediğin, güne düştüm
Derde kerim, derde kerim
Gam derer, derd ekerim
Yas tutma deli gönlüm
Mevla her derde Kerim

Tespit edilebilen 200 civarında mahalli türkü ve uzun havaya sahip olan Elazığ-Harput müziğine ait eserler gerçekte çok daha fazla olduğu bilinmektedir.  Devam Edecek..!

  Musikimiz   Türkülerimiz  Elazığ'a Dair Şiirler 

       

www.elaziz.net -  Elazığ ili Güncel WEB Sitesi - Hızlı Menü Seçimi -

| Haberler | Elazığspor | Gakkoşistan | Fıkralarımız | P.H.Defteri | Geleneklerimiz | Şehir Rehberi | Resimlerimiz | İlçelerimiz | Tarihimiz | Musikimiz ! | Türkülerimiz | Efsanelerimiz | Camilerimiz
|
Resmi Bilgiler | Sanayimiz| Turizm Kaplıca | Yerel Kültür | Yerel Folklor | Yerel Mutfak | Yerel Müzik | Yerel Lehçemiz | Yerel MP3 | Şiirlerimiz | Basılı Yayınlar | Ö.Telefonlar | Özel Duyurular
|
1999 Güneş Tutulması | Derneklerimiz | E.Tüketici Derneği | Depremler | E. Basın List | Siyaset | Röportajlar | Uçak Seferleri | Anılarınız | Linkler | Kültür ve Sanat | Nöbetçi Eczane
| Elazığ Forumlar | Yazarlar | A.Dosyaları | Gakgoşistan | Elazığ Mail Listesi | E-Ticaret | Fıkralarımız | Polisin Hatıra Defteri | Gül Güldür Düşündür |


 

Sık Kullanılanlara Ekle Ana Sayfa Mail Gönder ICQ Numaramız Ana Sayfaya Dönüş, Ana Sayfa