Aziz Şehir Elazığ'a Hoş Geldiniz

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner

 Ana Sayfa    Menü Seçimi    Elazığ Şiirleri << Geri Dön

footer top left corner  footer top right corner
footer bottom left corner  footer bottom right corner


| Şiir Gönderin  || Şiirler Ana Sayfa  |Şiirler Ana Sayfa


Şiir Adı Yazarı

Adı : Herkese Gakkomsun Denilmez Gakko?

Yazarı : Mehmet Bico "Kerküklü"

Türü : Elazy? ?iirleri Güldestesi

Ek Bilgi :


Gakko'nun manasy ince ve derin
Herkese gakkomsun denilmez gakko?
GAKKO sembolüdür bizim illerin
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

Gakkomun mekany Harput yöresi
Sa?lamdyr adeti, örfü, töresi
Hiç olur mu GAKKO, elin töresi
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

Gakkom babacandyr, gözü'de pektir
Mazluma yumu?ak, zalime serttir
Kalle?li?i bilmez haza, erkektir
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

Dertliye dermandyr, hastaya ?ifa
Gakkoma ko?arlar çekenler cefa
Dostlu?a gösterir çok büyük vefa
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

Ysmi Ali, Ahmet, veya da Mamo?
Nanesi Fido?'tur, Anasy Emo?
Sohbeti çok tatly, ?ivesi pek ho?
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

KERKÜKLÜ der; Gakkom Arif'tir arif
Dilin gücü yetmez etmeye tarif
Konuksever, cömert, sevimli zarif
Herkese Gakkomsun denilmez GAKKO?...

6815 Kez okundu

Geri Dön yorum ekle

Şiirler Ana Sayfa

Yazan : ökke? demir

E-posta : MELYH UTKU

Yorumu : Elazy?ly olmama ra?men bu kadar güzel elazy? insanyny anlatan ?iir görmedim Gakko?lar diyarynyn yi?it insanlary hepinize selamlar Osmaniyeli ÖKKE?


Yazan : CYHANGYR KARAKULAK

E-posta : cihangirkarakulak@mynet.com

Yorumu : elazgly oldugumdan bir kez daha gurur duydum


Yazan : Hamit MEMY?

E-posta : ucempi@mynet.com

Yorumu : Sevgide,saygyda, hürmet'de kusur etmeyen, mertlikte ve yi?itlikte boy ölçü?ülmeyen, bütün ELAZI?'LILARA"GAKGO'M(A?ABEYYM) derim. KALEMYNE,YLYMYNE,YÜRE?YNE SA?LIK


Yazan : Hamit MEMY?

E-posta : ucempi@mynet.

Yorumu : Niçin? Herkese GAKGOM'sun denilmeyece?ini "GAKGO?'UN MANASI" ?iirimde açykladym,GAKGO'M!


Yazan : serkan metin

E-posta : metinserkan@hotmail.com

Yorumu : ?u an gurbet elde askerlik vazifesini görmekteyim. bu ?iiri okuyup elazy?ly oldu?uma bir kez daha ?ükrettim. elazy?lynyn nasyl mert nasyl vatanyny seven milliyetçi ki?iler oldu?unun bir belgesidir. biz de ya?antymyzla çevremize bunu ispatlamalyyyz


Yazan : murat kylyç

E-posta : bozkurt023@mynet.com

Yorumu : ELAZI?LI BYR KARDE?YNYZ OLARAK SYZY GERÇEKTEN TEBRYK EDYYORUM AYNI ZAMANDA BYR EDEBYYATCI OLARAK DA ?YYRYNYZY DE?ERLENDYRDYM YAPI OLARAK GERÇEKTEN DÜZGÜN VE SADE BYR YAPIYA SAHYP,KÜLTÜRÜMÜZÜ DE TAM OLARAK YFADE EDYYOR BÖYLE GÜZEL ?YYRLER VÜCUDA GETYRDY?YNYZ YÇYN TE?EKKÜRLER(KARADENYZ TEKNYK ÜNYVERSYTESY TÜRK DYLY VE EDBYYATI BÖLÜMÜ)


Yazan : Ziya Demir

E-posta : zdemir@gama.com.tr

Yorumu : Yazylanlary tam olarak algylamak için Elazy?'da do?up büyümek gerekir diye dü?ünüyorum. Tüm bunlary çocuklu?umda görmü?, duymu?, ya?amy? biri olarak her ne kadar son 20 yylymy Elazy? dy?ynda geçirmi? olsam dahi ?iiri okurken yüre?imde hissettiklerimi anlatamam. Hele bir de uzun zamandan beridir yurdy?ynda olunca insan daha bir duygulanyyor insany... Kendimi birden Elazy?daymy?ym gibi hissettim. Güzel bir ?iir. Tebrikler ve te?ekkürler ya?atanlara ve bu hizmeti sunanlara.


Yazan : Oktay YILDIRIMO?LU

E-posta : yildirimogluoktay@hotmail.com

Yorumu : 19 yyl elazy?'da ya?adym. ?u an Mersinde oturuyorum. Bu sayfada okudu?um ?iirler hoyratlar ve manyler beny cocuklu?umu ve gençli?imi ya?ady?ym o yyllara geri götürdü ve maalesef a?ladym. 7 yyldyr görmedi?im memleketime ve güzel insanlaryna sevgi ve saygylar.


Yazan : azad

E-posta : gazi_hotmail.com

Yorumu : 0orasi kurdistandir kurtlerin yeri ve topragidir gokoslari sonradan gelen cingenelerdir asil sahipleri kurd miletidir geldiginiz yere siktir olun gidin yasasin kurdistan biji kurdistan


Yazan : murat süt

E-posta : sutmurat@hotmail.com

Yorumu : garda? ölmü?en rehmet


Yazan : HASAN MEMY? - DENYZLY

E-posta : hasanmemis2001@mynet.com

Yorumu : herkese gakkom nasyl diyem gakko yav gerçekten ancak bu kadar güzel anlatylyr benim topra?ymyn insany


Yazan : fatih/ Elazy? a?y?y

E-posta : alpullu23@hotmail.com

Yorumu : Ben gurbette ya?ayan her?eyiyle Elazy? a?y?y biriyim. Her fyrsatta memlekitem ait ?iirler, resimler. hikayeler; v.b ?eyler okuyarak kendimi teselli etmeye çaly?yyorum. Ve her okudu?um ?iirde gözlerim doluyor a?lyyorum. Ve her ?iirden sonra Elazy?'ly oldu?umdan dahada çok gurur duyuyorum..............


Yazan : ate?

E-posta : ate?@mynet.com

Yorumu : Azad denen soytary,bayra?yn ne oldu?unu bilmeyen bayraksyz,vatanyn ne oldu?unu bilmeyen vatansyz.Ay-yyldyzly bayra?yn AL'ynda dedenininde kanynyn oldu?unu kavrasan böyle dü?ünmezdin. Bu site senin habitatyna uygun bir site de?il. Buralar bin yyllyk TÜRK topraklary. bölücülük propagandany kendine sakla,hayallerinde ya?a. Ben bir ZAZA'yym senin gibi vatanyny,milletinini bilmezlerle ya?amaktansa,çingenelerle (burada asla çingeneleri küçük görmedi?imi belirtmek isterim) yüzbin yyl ya?amayy tercih ederim. Site yetkililerindende "azad" isimli bölücünün yazysynyn silinmesini talep ediyorum. saygylar...


Yazan : El müslim

E-posta : elazy?a selam duranlara selam

Yorumu : Fetahmet babada ça?ala yemi?,dipsiz gölde çimmi?, meteriste navruz toplamy? ,ö?retmen evinde kolo zihninin sessiz sinewmasyny seyretmi? , Kesrik bahçelerinden aluça çalmy?,Mornik dutlaryndan yemi? biri olarak Elazy?y daha güzel gakgo?u daha anlamly tarif edemezdim. Selam olsun bu yolda gidenlere ,selam olsun bunu nesillere devredenlere ,AZAD y da severiz GAKGO? oldu?umuz için


Yazan : banu yüce

E-posta : banu23_21@hotmail.com

Yorumu : a?abeycim bu ?iir için bir elazy?ly olarak te?ekkürü bir borç biliyorum.yüre?ine kelemine ilmine sa?lyk.harputumuz evliyalar diyary,medeniyetler be?i?idir..aksini iddia edenler lütfen harput tarihie baksyn.baksynki söyledi?i sözden utansyn.tabi hala utanacak bir yüzü kaldyysa.selametle.....


Yazan : Erhan DO?AN

E-posta : harput2@mynet.com

Yorumu : Gakgo?ul?u çok güzel tarif etmi?sin,a?zyna kalemine sa?lyk,ancak azat diyen ve yorum ekliyen kansyza bir sözüm var,harput özbe öz türk yurdudur,kaldyki misaky milli hudutlary içerisinde bulunan yerler ecdat kanyyla sulanmy?,bu yerlerde bölücü ?erefsizlerin hakky olamaz,azat gibi kansyzlar ait oldu?u yere gitsin,böyle ?erefsizi hiç bir millet kabul edemez etmezde,çingeneleri hakir görmü? ama çingeneler azattan daha ?erefli ve onurlu bir topluluktur,bu kansyzyn yorumunu silerseniz sevinirim,site sorumlularyndan hassaten rica ediyorum,


Yazan : ali can

E-posta : alican1@hotmail.com

Yorumu : Ben Artvinliyim.Memleketimin insanlarynyn bu içten türkülerini damak tadyyla okudum ve yorumlary okurken ayny duygulary ya?yyordum. Ama ?u yorum satyrlaryny yazanyn seviyesi ve calilli?i beni fazlasyyla üzdü:(0rasi kurdistandir kurtlerin yeri ve topragidir gokoslari sonradan gelen cingenelerdir asil sahipleri kurd miletidir geldiginiz yere siktir olun gidin yasasin kurdistan biji kurdistan) demi?. Peki bi bizans çocu?u oldu?unu du?unen veya daha önceki medeniyetlerin çocu?u oldu?unu söyleyen biri siz de sonra geldiniz SANA DA BEN SXXYR Çekiyorum derse ne yapacak.*bizlerin maalesef ady müslüman kafalarymyz hala müslumanly?a teslim olamamy?...


Yazan : lokman karakaya

E-posta : lkk_023@hotmail .com.

Yorumu : benim azad denen ?ahsiyete tavsiyem bu ülke insanyna fazlasyyla ihanet ettiniz bölücülük yaparak bu milletten bir ?eylermi koparaca?ynyzy sanyyosunuz bu vatan; kutsallaryna ve milli de?erlerine saygy duyan ve itaat eden her insana fazlasyyla yeter bu ülke hepimizin ama ?unuda bilki senin gibi dü?ünenlere de zamany gelince bu ülke inan çok dar gelir "anladyn sen onu"


Yazan : mesut aydyn

E-posta : mesut1987@mynet.com

Yorumu : elazy? memleketse memleket insanlyksa insanlyk ke?ke herkez gakko? olsa...


Yazan : Ali + Evrim KIRKLAR

E-posta : alikirklar@mynet.com

Yorumu : Evrim Seni çok Seviyorum Her?eyimsin benim canymsym karycym


Yazan : mahmut soysal

E-posta : tulda_23@hotmail.com

Yorumu : selamünaleyküm gakko? a?zyna,yüre?ine,nefesine,diline ve gakko?a olan a?kyna sa?lyk canym abici?im sana ?unu söylim bizi sevmeyenler vefat etsin.(antalyadan gurbet yorgunu gakko?)saygylar


Yazan : xxx

E-posta : xxx@hotmail.com

Yorumu : Anlamyyorum bir türlü,ülke bölününce ne geçecek elinize,daha my huzurlu olacaksynyz??Bu ülkenin bayra?ynda senin dedelerinin de kany vardyr,kansyz insan.Bu akylla senin kaderin hep böyle bir ba?ka ülkelerin ma?asy olmaktan öteye gitmez.Elazy?ly olmamama ra?men ?iiri okuyunca çok duygulandym.Yüre?ie sa?lyk..Şiirler Ana Sayfa• Ziyaretçi Anketi | E-Posta | Tasarım | Site Harita | Bize Ulaşın | Reklam | Hakkımızda | Sponsorlar | Başa Dön | Ana Sayfaya Dönüş
2000-04 © Elaziz.net Bilişim Sistemleri ve Elektronik Yayıncılık Hizmetleri - İrt: 0424. 237 90 99 - ELAZIĞ